Вторник, 18.01.2022, 04:47
Вітаю Вас Гость | RSS

Меню сайту
Категорії розділу
Новини з МОНУ [8]
Останні новини від Міністерства освіти і науки України
Новини у Будівельному коледжі! [490]
Останні новини у Будівельному коледжі!
Оновлення на сайті [0]
Наше опитування
Оцініть цей сайт
Всього відповідей: 964
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальне забезпечення у коледжі

1. 85,1% студентів денної форми навчання навчаються за кошти держбюджету.
Зараховані в коледж забезпечуються:
2. Академічною стипендією на загальних засадах, тобто студентам, які навчаються  в середньому на 4,0 -4,9 (7-11,9) балів виплачується  1510 грн. відмінникам навчання – 1930 грн. (5,0 (12)    балів), 
3. Соціальною стипендією студенти: з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, становить 150 % ПМ для дітей віком від 6 до 18 років, установленого на 1 січня 2021 року — 3927,00 грн (2618,00 грн × 150 %); та, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти) — 150 % ПМПО, установленого на 1 січня 2021 року — 3721,50 грн (2481,00 грн × 150 %). При наявності відповідних документів (довідок) особи з інвалідністю, діти учасників бойових дій (АТО), внутрішньо переміщені особи та інші категорії одержують 890 грн.
4. Стипендію отримують 35-40% студентів від контингенту, який навчається за рахунок держбюджету.
5. Всі іногородні студенти коледжу забезпечуються гуртожитком (плата за проживання в гуртожитку становить 40% від мінімальної стипендії в місяць. З оформленням субсидії від особистого доходу.
6. В коледжі працює буфет.
7. У медичному пункті коледжу студентам надається перша медична допомога.
8. Більше 80% випускників коледжу працевлаштовані на роботу.

Юнакам, які вступили до коледжу надається відстрочка від призову до Збройних Сил України. Зараховані до коледжу забезпечуються стипендією на загальних засадах. Всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитках. При коледжі є їдальня, буфет, працює медичний пункт.

1. Наказ про затвердження Положення про стипендіальну комісію БК ЖНАЕУ

2. Положення про стипендіальну комісію БК ЖНАЕУ

3. Порядок формування рейтингу успішності у БК ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій

4. Правила призначення і виплата стипендій, матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентам БК ЖНАЕУ

5. Рейтинг студентів відділення "Архітектура та містобудування" за результатами літньої сесії 2019-2020 н.р.

6. Реєстр осіб відділення «Архітектури та містобудування», яким призначені соціальні стипендії за результатами семестрового контролю літньої сесії 2019-2020 навчального року спеціальностей 192 БЦІ "ОБСБД" та 191 АМБ "АПВІ"
7. Рейтинг студентів відділення "Будівництво та цивільна інженерія" за результатами літньої сесії 2019-2020 н.р.

8. Реєстр осіб відділення «Будівництво та цивільна інженерія», яким призначені соціальні стипендії за результатами семестрового контролю літної сесії 2019-2020 навчального року спеціальності 192 БЦІ "БЕБС"
9. Реєстр осіб відділення «Архітектури та містобудування», яким призначені академічні стипендії за результатами конкурсного балу на І семестр 2020-2021 навчального року спеціальностей 192 БЦІ "ОБСБД" та 191 АМБ "АПВІ"
10. Реєстр осіб відділення «Будівництво та цивільна інженерія», яким призначені академічні стипендії за результатами конкурсного балу на І семестр 2020-2021 навчального року  спеціальності 192 БЦІ "БЕБС" (лист1, лист2)
11. Реєстр осіб відділення «Будівництво та цивільна інженерія», яким призначені академічні стипендії за результатами конкурсного балу на ІІ семестр 2020-2021 навчального року  спеціальності 192 БЦІ "БЕБС" (лист1)
12. Реєстр осіб відділення «Архітектури та містобудування», яким призначені академічні стипендії за результатами конкурсного балу на ІІ семестр 2020-2021 навчального року спеціальностей 192 БЦІ "ОБСБД" та 191 АМБ "АПВІ" (лист2).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення".
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти".
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах".
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення".
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року № 81 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045".
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 року №52 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 і № 1047".

Студентські стипендії

Категорії стипендій та стипендіатів у закладах фахової передвищої освіти

Категорія Стипендій

Категорія стипендіатів

Рівень стипендій з 1.01.2022 року

Заклади фахової передвищої освіти

Академічна

мінімальна, звичайна

1510,00

 

відмінник, звичайна

1930,00

 

мінімальна, окремі спеціальності

1250,00

 

відмінник, окремі спеціальності

1819,00

 

Кабінету Міністрів України

3020,00

  Верховної Ради України України 3320,00
 

Президента України

3320,00

Соціальна

сироти, особи з їх числа

3927,00 або 3721,50

 

Інші отримувачі соціальних стипендій

890,00


Рейтинг успішності студентів

Рейтинг успішності складається на підставі вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного предмету. Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» .

Ведення Рейтингу здійснюється згідно Порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки. Рейтинги успішності складаються за середнім балом семестрового контролю. Порядок формування Рейтингу студентів у ЗВО (університеті, інституті, академії) визначається Правилами призначення стипендій. Вони розробляються вченою педагогічною радою, та погоджуються з органом студентського самоврядування вишу.

До рейтингу включаються усі студенти ЗВО денної форми навчання. Він формується за результатами успішності останнього навчального семестру на підставі оцінки з кожної дисципліни. При цьому враховується участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Процедура складання рейтингу стипендій повинна бути однаковою для усього курсу. Рейтинг вимірюється у балах. Консолідований показник успішності, який визначає місце студента у Рейтингу, має бути однаковим для всіх слухачів одного курсу.

Критерії, за якими формується рейтинг успішності студентів, повинні бути оприлюднені не пізніше, ніж за 7 днів до початку нового навчального року.

До стипендіальних списків не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за державним замовленням

Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний.

Можливість отримання стипендії після зимової сесії залежить від середнього балу, отриманого за результатами складання іспитів.

Формула розрахунку середнього балу: скласти всі оцінки за іспити, розділити отримане число на кількість предметів.

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахування підлягає лише одна — більшого розміру. Винятком є випадки, коли інше прямо передбачено діючим законодавством.

Соціальні стипендії

Отримання соціальних стипендій відбувається на підставі письмової заяви студента. Стипендіальна комісія приймає рішення про призначення або відмову в наданні соціальної стипендії протягом трьох днів з моменту отримання відповідного звернення.

Право на соціальну стипендію мають студенти, у яких задовільні результати навчання та відсутня академічна заборгованість. Учням з оцінками 10-12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою нараховується підвищена стипендія. Її сума вища за стандартну на 45,5 %.

Згідно пункту 22  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення», соціальна стипендія призначається наступним категоріям студентів:

  • Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також особи, які в період навчання у віці 18-23 років залишились без батьків;
  • Студенти з малозабезпечених сімей, за умови отримання державної допомоги з малозабезпеченості;
  • Особи, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • Студенти, які є внутрішньо переміщеними особами;
  • Діти-інваліди та інваліди I-III групи;
  •  Студенти, які мають сім’ї з дітьми.
 
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Январь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів

Copyright MyCorp © 2022